Servis

Radi Vás privítame  v našich servisných strediskách. Naši vyškolení zamestnanci sú

pripravení vyriešiť vaše požiadavky na profesionálnej úrovni.

 

V prípade potreby máte možnosť kontaktovať naledovných zamestnancov:

vedúci serisu:  p. Mikula, mobil: +421 903 284 942

servisný technik: p. Švec, mobil: +421 910 600 966

opravárenská dielňa: p. Makový, mobil: +421  903 796 208, tel.: +421 38 5326 581

obchodno-prevádzkový riaditeľ: Ing. Hajdák, tel.: +421 037 6599 288, mobil: 0903 284 940

 

Naše servisné strediská ponúkajú nasledovné služby:

- údržba a oprava cestných motorových vozidiel  IVECO, KAROSA, MERCEDES, SOR

- autorizovaný servis SOR

- tecnické prehliadky vozidiel

- opravy väčšieho rozsahu (SO a GO)

- pneuservis

- klampiarske práce