Pracoviská spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s.

Pracovisko Nitra
Štúrova 72
949 44 Nitra
tel./fax: +421 37 655 45 47, 8 / 9
e-mail:info@arrivanitra.sk

Pracovisko Topoľčany
Pod kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: +421 38 536 31 11,
mobil: +421 903 796 208,
e-mail:jozef.makovy@arrivanitra.sk

Pracovisko Zlaté Moravce
Staničná 27
953 39 Zlaté Moravce
tel.:+421 37 642 37 59
mobil: +421 903 284 941
e-mail:milan.sutor@arrivanitra.sk