Kontakty

ARRIVA Slovakia a.s.

Štúrova 72, 949 44 Nitra


tel.: +421 37 6599 212
e-mail: info@arrivanitra.sk

bankové spojenie : VUB, a. s., Nitra, č. ú.: 178 145 96 51/ 0200


IČO : 35 811 439
IČ DPH : SK 20 20 28 33 86
registrácia : Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/N
obchodný register

 

technický úsek : mobil: +421 903 284 942

ekonomický úsek : tel.: +421 037 6599 119

obchodný úsek : tel.: +421 037 6599 288, mobil: 0903 284 940

personálny a mzdový úsek : tel.: +421 037 6599 228

opravárenská dielňa : mobil : +421 910 210 287 , tel.: +421 37 6599 237

umyvárka : tel.: +421 917 130 956