1.    Celoplošná reklama

 

 

Ak to chcete urobiť vo veľkom!
Ak sa chcete vryť do povedomia a získať image!
Ak naozaj chcete byť videní, potom nerozmýšľajte nad ničím iným

ako nad reklamou na celej ploche autobusu! Na oboch celých bočných,

prednej a zadnej strane autobusu sú možnosti nekonečné.

Každá plocha autobusu môže niesť rôzne správy alebo reklamu na rôzne služby alebo produkt.

Benefity:


• Veľká reklamná plocha
• Veľký zaujaté divákov
• Silný firemný odkaz
• Nemožné ju ignorovať

• Mobilita
• Finančne atraktívne pre firemné prenájmy a spoločnosti

 

2.    Bočné plochy- rôzne rozmery

 

Bočné strany autobusu Vám poskytujú všetky výhody plynúce z reklamy na autobusoch. Vaše reklamné panely sú dlhšie, čo umožňuje viac textu a kreativitu. Môžu byť umiestnené buď na dverovej strane alebo na strane vodiča umožňujúc expozíciu pre cestujúcich, okoloidúcich chodcov a vodičov.

Benefity:


• Rôzne veľkosti reklám na výber
• Vysoká expozícia pre cestujúcich, okoloidúcich chodcov  a vodičov

 

a) megabusboard

 

b) veľký busboard

 

c) malý busboard

 

e) bočná samolepka na okne 160 x 30

 

d) bočná samolepka pod oknom 220 x 60

 

f) individuálny rozmer

 

 

3.    Zadné plochy

Polepy zadnej plochy autobusu sú jedny z najobľúbenejších zo všetkých našich reklamných možností. „Zadky autobusov“ vytvárajú možnosť využitia plochy veľkosti billboardu a mobility, ktorý dostane vaše reklamné oznámenie všetkým do pozornosti. Vaša kreativita sa môže voľne rozvinúť s množstvom priestoru a kreatívnych možností.


a) celá zadná plocha

Benefity:


• Reklama veľkosti billboardu
• Záber veľkého publika
• Tvorivé možnosti
• Cenovo efektívne

Zadné sklá sú najviac ľahko rozpoznateľné zo všetkých reklám na autobusoch. Niet pochýb o účinnosti reklamy na zadnej strane autobusu. Opýtajte sa sami seba, koľkokrát ste sa zasekli za autobusom čítajúc reklamu. Stavíme sa, že to bolo viac ako jedenkrát! Zadné sklá na autobusoch priťahujú pozornosť – Vás a všetkých ostatných spotrebiteľov!

 

b) zadné sklo

 

Benefity:


• Zaujatie pozornosti najmä vodičov áut a okoloidúcich
• Širšie pokrytie kampane za nízke náklady

 

4.    Interiér

 

a)  plagáty - rôzne rozmery

b) držadlá - Handymedia

c) visačky

 

Malé, ale efektívne, to je to, o čom interiérová reklama je. Keďže počas cesty v autobuse nie je toho „veľa na pozeranie“, kreatívny interiérový plagát alebo reklama na Handy visačkách určite pritiahne pozornosť cestujúcich a bude prečítaná od začiatku po koniec.

 

Benefity:

 

  • Zaujatie pozornosti cestujúcich vo vnútri autobusu

Nízke priestorové náklady a náklady na výrobu