KTO SME?

Arriva je jedným z najväčších poskytovateľov osobnej prepravy v Európe. Naše autobusy, vlaky a električky poskytujú viac ako 1,5 miliardy osobných prepráv každý rok. 

ČO ROBÍME?

Naša spoločnosť poskytuje prenájom reklamných plôch – pohyblivú a mobilnú reklamu na prostriedkoch mestskej a prímestskej hromadnej dopravy hlavne v Nitrianskom regióne. Okrem prenájmu reklamných plôch poskytujeme i výrobu a inštaláciu celoplošnej reklamy, zhotovenie a umiestnenie plagátov, letákov, samolepiek...

 

 Všeobecné obchodné podmienky na reklamné služby >>>>> (dokument Adobe PDF)Všeobecné obchodné podmienky na reklamné služby >>>>>>