INFORMÁCIE:

 

ARRIVA Slovakia a.s.
Štúrova 72

949 44 Nitra

tel.: +421 37 6599 119
fax: +421 37 6554 549
mobil: +421 911 490 044
e-mail: reklama@arriva.sk

bankové spojenie: VUB, a. s., Nitra, č. ú.: 178 145 96 51/ 0200
IČO: 35 811 439
IČ DPH: SK 20 20 28 33 86
registrácia: Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/N obchodný register

 

 pre väčšie zobrazenie klikni na foto